LDK Lubsko

Informacje

Studio nagrań

Pracownia muzyczna wyposażona jest m.inn. w:

 • instrument klawiszowy "Yamaha" PSR 3000
 • gitara elektr. "EKO"
 • gitara elektr. "Epiphone les paul 100"
 • zestaw perkusyjny "PEARL" z akcesoriami
 • wzmacniacz gitarowy "Marshall" MG 100 DFX
 • wzmacniacz gitarowy "MusicMan" 150 watt (lampowy)
 • wzmacniacz basowy "LAB SOUND" 150 watt (lampowy)
 • zestaw nagłośnieniowy 2 x CROWN Xs 500 (1 x 1450 W) 2 x CROWN Xs 1200 ( 2 x 1420 W) kolumny JBL 4 x SRX 722 (2400 W) 2 x JBL SRX 728S (3200 W)
 • zestaw nagłośnieniowy "YAMAHA" P4500 (2 x 500 W) kolumny 2 x S115IV 2 x SW 118 IV
 • zestaw nagłośnieniowy Powermixer LDM 2 x 200 W kolumny 2 x 200 W
 • mixer "YAMAHA" MX 12/4
 • mikrofony "SHURE" Beta 58A 10 szt. mikr. bezprzewodowe "SHURE"2 szt.
 • urządzenia do nagrywania i komputerowej obróbki dźwięku

Pracownia wykonuje nagrania studyjne zespołów muzycznych, wokalnych i solistów. Przygotowuje też podkłady muzyczne i aranżacje utworów oraz
opracowania muzyki do spektakli teatralnych i widowisk.

Marcin Czajka - akustyk, informatyk

 

R E G U L A M I N   P R A C O W N I   M U Z Y C Z N E J

1. Z sali muzycznej mogą korzystać zespoły oraz osoby indywidualne, które zgłoszą chęć i ustalą terminy prób z instruktorem 10 dnia każdego miesiąca.
2. Zespoły grające w sali muzycznej mogą korzystać z dostępnego sprzętu należącego do Lubskiego Domu Kultury, pod nadzorem instruktora sali muzycznej.

3. W przypadku stwierdzenia przez instruktora dewastacji sprzętu muzycznego lub sali, zespół otrzyma zakaz wstępu do sali i pokryje koszty kupna lub naprawy

4. Członkowie zespołu powinni zgłaszać wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu oraz zauważony bałagan osobie odpowiedzialnej za salę prób . Za nie zgłoszone szkody odpowiedzialność ponosi zespół.

5. Podczas próby w sali muzycznej mogą przebywać tylko członkowie zespołu.

6. W sali muzycznej obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających. Zespół, który złamie zakaz będzie pozbawiony możliwości korzystania z sali muzycznej.
7. Z sali muzycznej nie wolno wynosić żadnego sprzętu będącego własnością LDK.

8. W wypadku odwołania zajęć w związku z działalnością LDK (spektakl, koncert, wernisaż itd.), lub z powodów własnych zespołu, możliwe jest skorzystanie z sali w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.
9. W święta państwowe i kościelne pracownia muzyczna jest nieczynna i LDK nie jest zobowiązany do udostępnienia pracowni w zamian w innym terminie.

10. Korzystanie z sali muzycznej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

11. Osobami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w pracowni muzycznej jest Marcin Czajka

 

 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

 • Baner: tablica