LDK Lubsko

Informacje

Jesteś tutaj: Strona głównaInformacje 2

Informacje 2

SEKCJE LDK

Ilustracja do informacji: SEKCJE LDK
Wykaz sekcji i kół zainteresowań w MENU po prawej stronie
 
INFORMACJA TELEFONICZNA  > 68 372 05 21 
 
Od 1 marca 2017 odpłatność za udział w sekcjach można dokonywać:
- przelewem na n-k LDK
nr 34 1020 5460 0000 5402 0097 8726, z podaniem okresu jakiego dot. wpłata oraz imienia i nazwiska uczestnika sekcji
- gotówką w kasie LDK, w dni robocze w godz. 8.30 do 13.00
 
Przy LDK działają:
- Cosmopolitan - Mobilna Szkoła Językowa. Opiekun: Joanna Rycerz 
- Lubuskie Stowarzyszenie Malarzy-Rzeźbiarzy-Fotografików "Marfo". Prezes: Janusz Orzepowski
- Stowarzyszenie Klubu Seniora. Prezes: Alicja Czerniawska
 
 
Poniżej znajdują się deklaracje uczestnictwa w sekcjach Lubskiego Domu Kultury.

SZKOLENIA BHP

Ilustracja do informacji: SZKOLENIA BHP
W chwili obecnej organizujemy kursy-szkolenia BHP w zakresie:

*Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej
Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami.
Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.
 
*Okresowe szkolenie BHP dla pracowników adm.-biurowych 
Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno - biurowych i innych.
Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie.
 
*Okresowe szkolenia BHP na stanowiskach robotniczych
Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obejmuje aktualizacje i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Świadczymy usługi na zlecenie zakładów pracy, instytucji oraz dla wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem materiałów szkoleniowych oraz filmów video. Wykładowcami są fachowcy w danych dziedzinach. Szkolenia odbywają się w Lubskim Domu Kultury. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
O jakości świadczonych przez nas usług świadczy powiększające się grono stałych klientów. Naszymi atutami w działalności szkoleniowej są także: wysoki standard usług szkoleniowych, solidność i wiarygodność oraz umiarkowane ceny. W ramach działań marketingowych prowadzimy stałą obserwację zapotrzebowań na rynku pracy, do których dostosowujemy nasze oferty szkoleniowe.
 
Szkolenia okresowe odbywają osoby:

*nie rzadziej niż raz na 3 lata - na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku.
*nie rzadziej niż raz na 6 lat - pracownicy administracyjno-biurowi.
*nie rzadziej niż raz na 5 lat - osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie i brygadziści, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
 
 
  • Baner: tablica