LDK Lubsko

Informacje

Stowarzyszenie Integracyjne Słoneczko Lubsko

Stowarzyszenie Integracyjne Słoneczko Lubsko

Opiekun: Danuta Lubowiecka
SPOTKANIA :
Każda środa, godz.16:00-18:00
 (Galeria Mała LDK)
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych:)
 
OD TEGO SIĘ ZACZĘŁO
Pod koniec lat osiemdziesiątych minionego stulecia z inicjatywy dyrektora Lubskiego Domu Kultury Lecha Krychowskiego rozpoczęto w placówce stałe spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z rodzicami. Ogromną aktywnością w tworzeniu tego przedsięwzięcia wykazała się mgr rehabilitacji Pani Cecylia Kiełbratowska, która dużo wcześniej zawodowo i społecznie prowadziła działalność na rzecz pomocy i aktywności osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Szczególną rolę w tej szlachetnej misji odegrała organizacja „Solidarność” przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubsku a w szczególności jej członkowie: Zdzisława Makosz-Dietrich, Adam Siekierzyński (lekarze, dyr. ZOZ), Piotr Palcat (późniejszy Burmistrz Lubska). Duchowo i materialnie działania te wspierała kobieta wielkiego serca, ogromnie zasłużona dla idei pomocy osobom niepełnosprawnym Pani Annedore Schulze z partnerskiego miasta Vlotho a także Pani Renate Flemmig z Forst.
Wszystko to stanowiło świetne fundamenty pod budowę nowej organizacji dla niepełnosprawnych przy LDK. Tak powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Cecylia Kiełbratowska z Lechem Krychowskim rozpoczęli kierowanie działalnością koła. Wspierani aktywnością rodziców: m.inn. Marii Pijajko,
Genowefy Kasperowicz, Grażyny Jurszy, psychologa Marii Firlik oraz wielu oddanych przyjaciół, przystąpili do organizacji imprez i przedsięwzięć m.inn. festynów pn.”Miasta otwartych serc” w Lubsku i Krośnie Odrzańskim, obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych w Uściu, Kosarzynie, Cieplicach, Karpaczu, wycieczek m.inn. do Krakowa, Częstochowy, Lichenia. Nawiązano współpracę i wymianę doświadczeń z ośrodkami w Niemczech (Forst, Guben, Vlotho, Spremberg) co zaowocowało wspólnymi spotkaniami po obu stronach granicy. Stałe cykliczne spotkania w Lubskim Domu Kultury wypełnione były takimi imprezami jak: „Urodzinki”, spotkania Wigilijne i Wielkanocne, bale karnawałowe, zabawy z plastyką i muzyką, wieczory „Andrzejkowe”, koncerty zespołów muzycznych, inscenizacje słowno-muzyczne i wspólne śpiewanie znanych piosenek harcerskich, ludowych, żołnierskich oraz wspaniałych przebojów takich jak np. „Białe łabędzie” czy „Samba z Klakierem” w przepięknym wykonaniu naszej „gwiazdeczki” śp. Rafała Gruszeckiego. Wtedy właśnie zainspirowany uzdolnieniami swoich małych przyjaciół Lech Krychowski podjął się organizacji festiwalu dla niepełnosprawnych w Lubsku. Tak narodziły się I Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski LUBSKO’1993, które rozrosły się do rangi międzynarodowej i w czerwcu 2007 r. obchodzić będą swoje XV urodziny jako III Integracyjny Międzynarodowy Festiwal Artystyczny Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski Polska – Niemcy „Dzieci Europy”- „EuropaKinder” LUBSKO ‘2007.
W kwietniu 2006 r. w kawiarni Lubskiego Domu Kultury odbyło się wspominkowe spotkanie pn.”Po siedemnastu latach”. Były wspomnienia, stare zdjęcia, filmy wideo, piosenki i tort urodzinowy. Spotkała się cała nasza wspaniała rodzinka. Niestety zabrakło wielu wspaniałych „Białych Łabędzi”, którzy w postaciach aniołów śpiewali wraz z nami w chórze niebiańskim nasz hymn „Razem, razem od najmłodszych już lat, razem, razem NIECH ŚPIEWA CAŁY ŚWIAT”. Oddaliśmy IM hołd chwilą milczenia i złożeniem kwiatów na grobach. BĘDĄ ZAWSZE Z NAMI !!!
Lata dziewięćdziesiąte wypełnione były ogromem niezapomnianych przygód. Wyjazdy na festiwale niepełnosprawnych do Jarocina, Środy Wlkp., Międzyrzecza, Jeleniej Góry, Krosna Odrz., Wrocławia.
Udział w koncertach laureatów Lubuskich Prezentacji w Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Zielonogórskiej, w teatrach (Szczecin, Jelenia Góra, Zielona Góra, Szczawno Zdrój), w wypełnionych po brzegi publicznością amfiteatrach ( Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Gubin, Krosno Odrz.) oraz w zagranicznych tournee artystycznych do Brukseli i Hamburga. Rejsy statkami po rzece Odrze we Wrocławiu i Szczecinie, loty samolotowe nad Wrocławiem, przejażdżki motocyklowe (Klub”Boxer” Lubsko), konne (Bronków) itd. itp.
Czas płynął wartkim strumieniem a Koło tętniło życiem.
Cecylia Kiełbratowska otworzyła w Lubsku Zakład Rehabilitacji Leczniczej. W 1995 r. powstało Stowarzyszenie Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Lubsku, którego Prezesem został ówczesny Poseł na Sejm RP, radca prawny Kazimierz Pańtak (pełniący tę funkcję do dziś), a na wiceprezesa wybrano Lecha Krychowskiego. Członkami stowarzyszenia zostało wielu niepełnosprawnych i ich rodziców a Maria Pijajko i Genowefa Kasperowicz weszły w skład Komisji Rewizyjnej.
Dzięki staraniom i wielkiemu poświęceniu ks. Proboszcza Mariana Bumbula przy Parafii Pod Wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubsku powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, których pierwszym kierownikiem została Cecylia Kiełbratowska. Wiele dzieci z Koła znalazło tam swój drugi dom, pełen ciepła, sprzyjającego duchowemu i twórczemu rozwojowi.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do grupy niepełnosprawnych przy LDK doszli nowi podopieczni, ich rodzice i wolontariusze. Dołączyły też rodziny zastępcze z niezwykle aktywną Danutą Lubowiecką, która na stałe, środowe spotkania w kawiarni LDK zaczęła zapraszać nauczycieli i uczniów lubskich szkół. Tak w 1999 r. powstało KOŁO „INTEGRACJA” przy LDK.
Przewodniczącą koła od początku jego istnienia jest Danuta Lubowiecka.
Nadal kontynuowane są stałe spotkania podczas, których dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z rodzinami zastępczymi i wolontariuszami uroczyście obchodzą wspólne „urodzinki”, bale, wieczory „Andrzejkowe”, spotkania Wigilijne, „Mikołajkowe” i Wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki. Są też wycieczki i biesiady plenerowe np.”Święto pieczonego ziemniaka”, „Powitanie wiosny” , „Wielkie Majówki Dla Małych Przyjaciół” czy „Spartakiady na wesoło”. Oprawę artystyczną wszystkich spotkań zapewniają zespoły i soliści Studia Piosenki LDK ze swym nauczycielem, wielkim przyjacielem dzieci Robertem Iwaniuchem (nieustająco od 1999r!!!). Koło aktywnie włącza się do organizacji corocznych Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Integracyjny charakter spotkań podkreśla fakt stałego uczestnictwa w zajęciach koła, uczniów i nauczycieli lubskich szkół (Panie: Agata Sułkowska, Dorota Grzebyk, Alicja Mól), którzy prezentują specjalnie na te okazje przygotowane występy artystyczne oraz programy obrzędowe. Częstymi gośćmi wspólnych zabaw są wychowankowie i pedagodzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Złotymi zgłoskami w historii koła”Integracja” zapisała się współpraca z członkami Polskiego Związku Niewidomych w Lubsku pod przewodnictwem wspaniałej Wandy Janasiak. „Rodzinne Bale Sylwestrowe”, zabawy karnawałowe, „Dzień Białej Laski”, Międzynarodowe Festiwale Artystyczne Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski „Dzieci Europy” to tylko niektóre ze wspólnie organizowanych imprez. Wyrazem zaufania i zasług dla tej współpracy było uhonorowanie opiekuna koła „Integracja” Lecha Krychowskiego w 2006 r. zaszczytnym mianem Nadzwyczajnego Członka Polskiego Związku Niewidomych (pierwszym w historii Lubska).
Koło stale współpracuje ze Szkołą Podstawową i Filią Biblioteki Publicznej we wsi Górzyn organizując wspólne zabawy oraz integracyjne spektakle teatralne przygotowywane przez Panie: Wiolettę Zarówną i Jolantę Karasińską.
W marcu 2007 r. Danuta Lubowiecka zainspirowała do współpracy mieszkańców Brodów Żarskich gdzie kierowniczka miejscowej biblioteki Pani Małgorzata Staniak pozyskała liczną grupę młodzieżowych wolontariuszy, gminne władze samorządowe i zaktywizowała środowisko osób niepełnosprawnych. W przepięknej scenerii Pałacu w Brodach odbyły się festyny z okazji „Powitanie wiosny” i Międzynarodowego Dnia Dziecka. Przyjaciele z Brodów wielokrotnie bawili na spotkaniach koła w LDK.
Koło „Integracja” organizuje loterie fantowe a zebrane pieniądze przeznacza na swoją działalność.
Aktyw koła stanowią rodzice: Halina Biłda, Jolanta Kmiecik, Danuta Krawczyk i Krystyna Niżyńska, czekających z otwartymi sercami na wszystkich, którzy chcą być RAZEM!!!
 
Z dniem 9.11.2012r. Koło Integracja przekształciło się w Stowarzyszenie Integracyjne Słoneczko Lubsko w Lubsku
 
GALERIA:
( więcej zdjęć w zakładce GALERIA)

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

  • Baner: tablica